Soutuveneen uloslyönti – piirrä ensin viisi linjaa

Veneenrakentamisessa (ja elämässä yleensäkin) on hyödyllistä tiedostaa valintojensa perusteet ja mahdolliset seuraukset. Eli olisi hyvä tiedostaa mitä olen tekemässä ja miksi. Teen veneen uloslyönnin, jotta voisin rakentaa mallikaaret. Mallikaarien varaan rakennan veneen. Uloslyönnin perusteella teen myös mallineet veneen peräpeiliä, keulapuuta, polvioita ja muita mahdollisia osia varten.

Mallikaarien rakentamista varten tarvitsen kaariruudun tai -piirroksen, jossa on kuvattuna veneen kaikki kaarileikkaukset. Tätä kaaripiirrosta varten lähden määrittämään kunkin kaarileikkauksen leikkauspisteet laudoituksen rajalla ja partaalla. Toisin sanoen määritän kunkin kaarileikkauksen alku- ja lähtöpisteen.

Piirrän ensin viisi linjaa: profiilikuvaan parraslinjan, profiililinjan (peräpeilin, kölin ja keulapuun ulkopinnan) ja laudoituksen rajan sekä tasokuvaan parraslinjan ja laudoituksen rajan. Aloitan piirtämisen profiilikuvasta eli tarkastelen venettä ensin sivulta.

1. Piirrän parraslinjan

Merkitsen parraslinjan korkeudet peruslinjasta kullakin kaarileikkauksella uloslyöntitaulukosta saamieni arvojen mukaan. Koska käytän uloslyöntitaulukon arvoa vain kerran, yliviivaan sen taulukosta. Lyön pienet naulat merkitsemiini paikkoihin ja taivutan pitkän riman nauloja vasten. Arvioin linjan jouhevuutta ja jos linjassa on patteja tai muita epäjohdonmukaisuuksia, irroitan naulan siitä kohti ja tarkastelen miten rima “tahtoo” taipua. Teen korjaukset ja piirrän linjan. Tämä on nyt lopullinen laitalinja, eikä sitä enää piirroksessa muuteta. Laitalinjaa tarkistetaan lautajaon tekemisen yhteydessä ja sitä voi muuttaa rakennusvaiheessa lopullista laitalinjaa höylättäessä.

2. Piirrän profiililinjan (peräpeilin, kölin ja keulapuun ulkopinta)

Seuraavaksi piirrän peräpeilin ulkopinnan uloslyöntitaulukon arvojen (etäisyys kaarileikkauksesta 8 kullakin vesilinjalla) mukaan.

Sitten piirrän kölin ulkopinnan uloslyöntitalukon arvojen mukaan (korkeus peruslinjasta kullakin kaarileikkauksella) sekä keulapuun ulkopinnan (etäisyys kaarileikkauksesta 0 kullakin vesilinjalla).

3. Piirrän laudoituksen rajan (rabbet line)

Merkitsen laidoituksen rajan (rabbet line, korkeudet peruslinjasta kullakin kaarileikkauksella) ja asetan riman nauloja vasten. Arvioin, teen korjaukset ja piirrän linjan 1. kaarileikkaukseen asti. Tästä jatkan taipuisalla rimalla keulapuulle ja aina partaalle saakka. Teen korjaukset ja piirrän linjan. Tämä linja on lopullinen.

Seuraavaksi tarkastelen venettä ylhäältä päin ja piirrän tasopiirrokseen kaksi linjaa.

4. Piirrän parraslinjan tasopiirrokseen

Jatkan piirtämistä tasopiirrokseen. Uloslyöntitaulukon arvojen mukaan (puolileveydet keskilinjasta kullakin kaarileikkauksella) teen merkit, asetan  riman nauloja vasten, teen korjaukset ja piirrän linjan, joka on jälleen lopullinen.

5. Piirrän laidoituksen rajan tasopiirrokseen

Piirrän laudoituksen rajan samalla tavalla kuin parraslinjan.

Nämä viisi linjaa ja niiden leikkauspisteet kullakin kaarileikkauksella ovat lopullisia ja niitä ei enää muuteta. Niiltä osin myös uloslyöntitaulukon arvot voi unohtaa, niillä ei ole enää merkitystä.

{ 0 kommenttia… add one }

Leave a Comment